Prawo związane z podatekim to coś, czego podstawy właściwie każdy z nas powinien znać, priorytetowo właściwie każdy właściciel korporacji. Znajomość norm dotykających zakresu odpowiedzialności, o których mówi przepis, jest bardzo ważne zarówno w sytuacji businessmanów, jak i zatrudnionych, przynajmniej w głównym zakresie. W szczególności, że niedawno było zwiększenie zakresu odpowiedzialności, co oznacza zaostrzenie norm. W świetle nowoczesnych norm, każde zakład usługowy, dopuszczające się czynu zabronionego, o którym stanowi ustawa będzie karane za przestępstwo lub przestępstwo podatkowe. Wcześniej działał
określony folder zbrodni, których może dopuścić się zakład produkcyjny. Rozszerzenie dziedziny odpowiedzialności znaczy praktycznie, że jest duża możliwość bycia przyuważonym na gorącym oraz to biznes w razie zarzutów będzie zmuszone pokazać w trakcie rozprawy stosowanie stosownej czujności. Od czasu odnalezienia poprzez sąd dowodów nieprzestrzegania roztropnośći, dane zakład usługowy będzie zmuszone wykazać, że dokładność została zachowana. Przez rozszezrenie ustawy i przez to, że miało miejsce poszerzenie zakresu odpowiedzialności, możność sankcjonowania jest znacząco większe, a ponadto powiększył się wymiar kary, to znaczy gdy przedsiębiorstwo nie udowodni własnej dokładności, sankcje gotówkowe do opłaty według nowej ustawy są istotnie liczniejsze niż poprzednio, a ponadto sąd może nałożyć też dodatkową karę, taką jak wypadek dorobku czy różnego stylu ograniczenia.
Czytaj dalej: Compliance