Jeżeli ktoś skusi się założyć swoją firmę transportową nie wystarczy mu rozkręcenie firmy. Co najmniej jeden ze udziałowców firmy musi posiadać odpowiedni certyfikat zawodowych kompetencji w przewoźnictwie. Jest to dokument wymagany do prowadzenia działalności nastawionej na przewóz, bo zatwierdza on posiadane kwalifikacje w tej właśnie dziedzinie. Certyfikat kompetencji można jak najbardziej uzyskać od Instytutu Transportu Samochodowego. Po wypisaniu odpowiedniego formularzu koniecznie trzeba przystąpić do sprawdzianu, który złożony jest z dwóch odrębnych części. Testy odbywają się w dużych aglomeracjach w Polsce. Możemy starać się o dokument dotyczący przewozu ludzi, a dodatkowo przewozu rzeczy. Są to dwa osobne dokumenty, do których formularze powinno się wypisać osobno. Test składa się z części teoretycznej (sześćdziesiąt cztery pytania kilkukrotnego wyboru), a oprócz tego praktyki (dwa przypadki do rozwiązania).

Można wnioskować o częściowe lub całkowite zwolnienie z sprawdzianu jeśli posiada się wykształcenie wyższe w specjalizacji związanej z transportem drogowym. Koszty zyskania certyfikatu liczą maksymalnie 800 pln. Skoro już mamy tego typu dokument to będziemy mogli otworzyć działalność przewozową. Należy jednakże mieć wszystkie dodatkowe uprawnienia, które rozszerzą potencjał naszej korporacji. Wato zdecydować się na specjalistyczny kurs doradcy adr, dlatego że po osiągnięciu tego zezwolenia będziemy mogli zajmować się przewozem substancji niebezpiecznych. Kurs tego typu też zakończony jest sprawdzianem, za który zapłacimy pięćset pln. Egzaminy organizuje TDT czyli Transportowy Dozór Techniczny.

Autor: certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie