W momencie zawarcia ślubu, między mężem oraz żoną rozpoczyna się wspólność majątkowa. Każde dobra podobnie jak zarobki, ruchomości, nieruchomości, przedsiębiorstwa i wszystko inne to co jest źródłem dochodów, staje się majątkiem wspólnym obojgu małżonków. Duże problemy wyniknąć mogą w momencie rozwodu, ponieważ następuje wówczas rozdzielenie dobytku. Dużo małżeństw właśnie z tego powodu podejmuje decyzję o spisaniu intercyzy. Polega ona na rozdzielności majątkowej, która może uchronić przed długimi terminami sądowych walk o prawa do określonych rzeczy. Zwłaszcza cenna intercyza jest w sytuacji, jeśli któraś ze stron jest ktoś z małżeństwa jest bogatszy. W ten sposób możemy uratować się przed zabraniem dobytku życia za sprawą kogoś, kto do małżeństwa nie wniósł właściwie nic własnego, a sprawy wyzyskiwań na małżonku bywają coraz częstsze. Podział majątkowy możemy zrealizować drogą notarialną lub sądową. Pierwszorzędną rzeczą po ogłoszeniu separacji bądź rozwodu jest właśnie zjawić się u notariusza. Intercyza może być także pomocna w przypadku, kiedy któraś ze stron prowadzi własny biznes. Wycena przedsiębiorstw w każdej sytuacji przynosi wraz ze sobą dużo przeszkód, jednak ochrania przed koniecznością przejmowania długów po małżonku.

Źródło: podział majątku szczecin