Notariusz szczecin jest zawodem zaufania publicznego. Na terenie naszego kraju notariusz powoływany jest poprzez ministra sprawiedliwości. Uprzednio natomiast musi zasięgnąć opinii notarialnej izby. Zadaniem notariusza jest sporządzanie papierów, dotyczących m. in. obrotu nieruchomościami, spadków, darowizn, utworzenia spółki akcyjnej. Notariusz szczecin zajmuje się również przechowywaniem czeków, weksli na koncie bankowym. Notariusz pracuje w kancelarii notarialnej oraz często wymaga komunikacji z ludźmi. Notariusz Szczecin ma możliwość działać we swojej własnej kancelarii lub w kancelarii innego notariusza. Praca takiej osoby jest samodzielna oraz kontrolowana poprzez radę izby notarialnej. Najczęściej notariusz pracuje poprzez 8 godzin każdego dnia (od poniedziałku do piątku). Osoba pracująca na tym stanowisku powinna być dokładna, skrupulatna, uczciwa, dyskretna a także bezstronna. Niezbędna jest obszerna wiedza z różnych dziedzin prawa. Kluczowym by być notariuszem jest zrobienie odpowiednich studiów, a potem aplikacja notarialna. W trakcie aplikacji notarialnej odbywa się półroczną praktykę w sądzie. Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła 26 lat, a maksymalny wiek wykonywania tego zawodu to 70 lat. Zarobki w zawodzie notariusza są bardzo zróżnicowane oraz uzależnione są od ilości klientów.

Zobacz więcej: Notariusz Szczecin