Notariusz jest zawodem bardzo cenionym oraz przydanym. Jego kluczowym zadaniem jest sporządzanie rozmaitych akt notarialnych, a dodatkowo przeprowadzanie innych zadań notarialnych. Notariusz powoływany jest przez ministra sprawiedliwości. Często jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie różnych umów cywilnoprawnych, na przykład umów sprzedaży czy protokołów. Wówczas tego typu dokumenty zyskują tytuł dokumentu urzędowego. Taki specjalista podejmować może również czynności powiązane z dziedziczeniem, spadkiem, testamentem. Odpowiada za należyte sporządzenie pism. Notariusz dodatkowo może u siebie przechowywać gotówkę, papiery wartościowe i pozostałe bardzo ważne informacje. Wiele osób przyrównuje ten zawód na przykład do prawnika albo radcy prawnego. Jednakże z prawnego punktu widzenia są całkiem odmienne. Tak samo podlegają różnym kontrolom izby notarialnej, więc są oczywiście zobowiązani do absolutnego przestrzegania przepisów prawnych a dodatkowo etyki swojego zawodu. Dodatkowo zobowiązani są do zachowywania tajemnicy zawodowej, dzięki czemu nie trzeba się obawiać, że nasze osobiste kłopoty, czy działania wyjdą do osób trzecich. Powinno się też mieć pojęcie o tym, że każdy notariusz ma do tego prawo by zerwać umowę z swoim klientem, jeżeli dojdzie do wzajemnego naruszenia zaufania. O pomoc do notariusza może zgłosić się każda osoba w razie takiej potrzeby. Natomiast zalecane jest trochę wcześniejsze umówienie przez telefon.

Zobacz: Notariusz Zielona Góra